Klik hier voor de webversie.

Steun ons!

Nieuwsbrief DOS Hiram, 29 juli 2022

Een korte versie, dit keer; vakantie-editie. :-) Toch fijn dat je ook deze weer wilt ontvangen. Dank!

Steun ons: Ken je nog ouders met kinderen van 10, 11 of 12 jaar die in de Zutphen en omgeving wonen en wellicht interesse in Hiram hebben? Stuur ze deze nieuwsbrief door of neem even contact met ons op.
Direct je handtekening zetten? Klik op de groene knop hier rechts. De groene knop onder ons initiatief.

Vakantie-editie

De gebruikelijke stukje onder Terugblik, Vooruitblik, Hulp gezocht en Het relaas van een initiatiefnemer vervallen deze en komende week vanwege de vakantie.

Daarvoor hebben we deze week een stukje poëzie van Kahlil Gibran uit het boekje "De Profeet" over onderwijs. Ter inspiratie!

Over Onderricht

Toen zei een leraar: Vertel ons over onderricht.
En hij zei:

Iemand kan u alleen datgene onthullen wat reeds in de morgenschemer van uw kennis sluimert.

De leraar die temidden van zijn volgelingen in de schaduw van de tempel wandelt, geeft niet zozeer van zijn wijsheid als wel van zijn geloof en liefde.

Als hij echt wijs is, vraagt hij u niet het huis van zijn wijsheid te betreden, maar leidt hij u naar de drempel van uw eigen geest.

De sterrenkundige mag u dan vertellen over de sterrenhemel, hij kan u zijn diepere inzicht niet schenken.
De musicus mag dan in zijn lied de muziek der sferen verklanken die overal ritmisch doorklinkt, hij kan u niet de gevoeligheid van gehoor schenken die het ritme oppakt, noch de stem die het vertolkt.
En hij die bedreven is in de wetenschap der getallen kan u vertellen over de wereld van gewicht en maat, maar hij kan u er niet heen brengen.

Het inzicht van de ene mens schenkt immers de andere mens geen vleugels.
En zoals God elk van u afzonderlijk kent, zo leert elk van u God en de aarde op zijn eigen manier kennen.

Agenda

Voor details zie de agenda op onze website.

Quote van de week

Teachers who love teaching teach children to love learning.

Ten slotte

Fijn dat je deze vakantie-editie wilde ontvangen.
Groet! Tot de volgende, die ook weer kort zal zijn.
-klb-