📞 0622-018455
Log in

Ouderverklaring

Na de zomer van 2023 gaan we de zogenaamde 'belangstellingsmeting' doen, door zo'n 600 ouderverklaringen te gaan verzamelen.

In het kort

Een van de voorwaarden om een nieuwe school te mogen stichten, is dat er voldoende belangstelling is. Je kunt je belangstelling voor een nieuwe school kenbaar maken door een ouderverklaring af te geven. Dit gaat heel officieel via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat is een ouderverklaring?

Met een ouderverklaring geef je aan belangstelling te hebben voor het initiatief. De verklaring betekent niet dat je je kind ook moet inschrijven op deze school. Je geeft er slechts mee aan dat je ons initiatief steunen wil, omdat je het zinvol vindt. Niets houdt je tegen om daarna je kind op een andere school aan te melden.

Vóór 15 oktober 2023

Tot uiterlijk 15 oktober kun je ons initiatief steunen met je ouderverklaring. Daarmee kunnen we aantonen dat er genoeg belangstelling voor Hiram is. Je kunt je ouderverklaring uiterlijk 15 oktober ook weer intrekken.

Voorwaarden ouderverklaring

DUO vermeld deze voorwaarden zelf ook op hun site.

Een ouderverklaring afgeven

Het afgeven van een ouderverklaring is expliciet géén inschrijving aan onze nieuwe school, maar gaat helaas wel via DUO. Je hebt er je eigen DigiD en het BSN-nummer van je kind voor nodig. Daarmee wordt je ouderverklaring direct gecontroleerd op leeftijd en postcodegebied; je krijgt dat dan op de site van DUO ook meteen te zien. Verder worden die gegevens nergens meer voor gebruikt.

Wat?! DigiD en BSN?

Ja, alléén ter controle van leeftijd en postcodegebied. Verder worden die gegevens nergens voor gebruikt, geregistreerd of wat dan ook. Je zit dus nergens aan vast, het kost je niets, geen big brother is watching you.
Omdat sommigen hier toch hun twijfels over hadden, hebben we DUO gevraagd daar uitsluitsel over te geven. Hun letterlijke tekst op onze vraag:

Burgerservicenummer
In de regelgeving is bepaald dat de Minister gebruik maakt van het burgerservicenummer om te controleren of de gegevens uit de ouderverklaringen juist en volledig zijn. Het burgerservicenummer wordt uitsluitend daarvoor gebruikt. Er is geen inzage in de Burgerservicenummers.
DigiD
De ouderverklaringen worden via DigiD gevraagd, mede omdat DigiD veiliger en betrouwbaarder is dan bijvoorbeeld een kopie van een identiteitsbewijs. Ook wordt er direct een koppeling gemaakt met het woonadres van het kind (dus of dit in het voedingsgebied van de toekomstige school ligt) en de leeftijd (valt dit binnen de range). Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan volgt hierover direct een melding op Mijn DUO. Zo weet de ouder meteen of hij een initiatief wel of niet kan steunen.

Dus wees gerust: Je loopt echt geen risico.
En wéét waarvoor je het doet: Op deze manier wordt het wel mogelijk om onze school door de overheid te laten bekostigen, zodat het onderwijs betaalbaar voor iedereen blijft!